Saturday, May 24, 2008

ERA SETELAH MUHAMMAD ADA DI MADINAH

Pada tahun ke dua setelah Muhammad hijrah ke Madina. Kekuatan Islam sudah kokoh. Dan tahun inilah terjadinya perang Badr. Yang dimenangkan kaum muslimin. 70 orang kaum musyrik terbunuh dalam peperangan ini. Dan adalagi 70 orang lainnya berhasil ditawan. Kemudian tak lama kemuidian, terjadilah perang Uhud. Di mana sebagian sahabat tak menjalankan apa yang diperintahkan Muhammad.Ummat islam hampir saja mengalami kekalahan dalam perang ini. Ada 70 orang sahabat yang mati dalam petempuran ini. Kemudian peperangan selanjutnya adalah perang Ahsab. Dimana dalam perang ini, Allah swt memporak porandakan kaum musuh dengan angin topan yang amat dahsyat. Kemudian Muhammad bergerak menuju kaum Quriydiah. Yaitu segolongan kaum Jahudi yang menghianati perjanjian damai ini. Tentara mereka di bunuh. Dan anak anak mereka ditawan. Demikianlah terjadi banyak peperangan seperti peperangan Hudaibiah, Khoibah, Muftah dan peperangan lainnyayang tidak dipimpin langsung oleh Muhammad.
Kemudian sampailah saatnya untuk pembukaan kota Makkah. Muhammad menyediakan tentaranya sebanyak 10.000 orang. Dalam pertempuran ini, Makkah berhasil ditakhlukkan. Kekuatan musyrik berhasil di lumpuhkan. Berhala berhala yang ada di kota ini dirobohkan semuanya. Dan Allah menjadi satu satunya yang disembah ditanah suci Makah. Dan pada tahun ke 10 Hijriyah, Rosulullah Muhammad melakukan ibadah haji. Dan ketika ia kembali ke Madinah, dia mulai merasa sakit. Kemudian pada suatu tengah malam. Muhammad bersama abu Muhaibah pergi ke kuburan Baqi. Karena dia diperintahkan untukmemohon magfiroh bagi ahli kubur Al Baqi. Setelah dia berdoa pada ahli kubur itu. Lalu Muhammad mengatakan, “WAHAI ABU MUAIBAH, AKU TELAH DIBERI KUNCI KEJAYAAN DUNIA, DAN AKAN KEKAL DIDALAMNYA, KEMUDIAN SURGA. AKU DI BERI PILIHAN, MEMILIH YANG TADI ATAU BERTEMU TUHANKU DAN SURGA”. Lemudian Abu Muaibah menjawab, “Pilihlah kejayaan dunia, dan kekal di dalamnya, kemudian surga”.
Kemudian Muhammad menjawab, ”SUNGGUH TIDAK, ABU MUWAIDAH. AKU TELAH MEMILIH BERTEMU TUHANKU, KEMUDIAN SORGA”.
Kemudian rosullah bertambah sakit. Pada hari hari berikutnya. Dan pada suatu hari badannya bertambah panas. Tak lama kemidian ia meminta agar tubuhnya disiram air. Setelah sedikit membaik, ia menemui sahabat sahabatnya.dan pergi ke masjid.duduk di atas mimbar dan kemudian mengatakan, “LAKNAT ALLAH SEMOGA ATAS ORANG ORANG JAHUDI DAN NASRANI. MEREKA TELAH MENJADIKAN KUBUR NABI MEREKA, SEBAGAI MASJID”. Kemudian beliau menambahkan, “JANGANLAH KALIAN MENJADIKAN KUBURKU MENJADI PATUNG YANG DISEMBAH”. Kemudian ia juga berwasiat agar orang orang Jahudi, Nasrani dan orang orang musrik lainnya, di usir dari jazirah Arab. Dan satu dari wasiatnya terakhir juga menyebutkan, ”AKU MEMPERINGATKAN KEPADA KALIAN MASALAH SHOLAT DAN BUDAK BUDAK YANG KALIAN MILIKI”. Kemudian pada detik detik terakhir Rosulullah di kehidupannua. Di saat ia berbaring di kamar Aisyah ra. Datanglah Abdul Rahman bin Abu Bakar sedang membawa siwak. Beliau melihatnya. Dan Aisyah mengerti bahwa Muhammad menginginkan itu. Lalu siwak itu di ambil dan dilunakkan. Setelah diserahkan pada beliau, lalu iapun bersiwak. Dan sudah selesai bersiwak ia mengangkat jari dan tangannya. Memandang keatas dan mengatakan, “BERSAMA ORANG ORANG YANG TELAH ENGKAU BERI NIKMAT KEPADA MEREKA, YAITU PARA NABI, PARA SIDDIKIN DAN PARA SYUHADA.YA ALLAH. PADA ARROFIKUL AQLA. Kalimat itu ia ulanginya sampai tiga kali.Inilah kalimat yang trerakhir ia ucapkan.Lalu tangannya mulai lemas. Dan iapun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia wafat dengan telah menyampaikan risalah. Menyampaikan amanat. Menasehati ummat. Dia meningalkan ummatnya di jalan hidayah. Dia pernah bersabda, “AKU TINNGALKAN KALIAN DI ATAS SUATU YANG PUTIH. MALAMNYA SEPERTI SIANGNYA. SIAPA YANG MENYIMPANG DARINYA, PASTI CELAKA”. Dia juga berpesan, abar agama ini tidak di tambah suatu apapun. Sebab Allah telah memberi dengan sempurna. Dia juga mengatakan, “BARANG SIAPA YANG MENAMBAH-NAMBAHI AGAMA INI, MAKA TERTOLAKLAH IA”. Dan kini ia telah meninngalkan kita di dalam ajaran yang jelas. Siapa yang berpaling darinya, pasti celaka. Marilah beribadat kepada Allah atas dasar iman yang benar. Siap menjadi wali Allah. Siapa yang menjalankan agama ini dengan benar, merekalah yang akan menjadi penghuni sorga selama lamanya.

Baca Awal Dari Riwayat Ringkas Nabi Muhammad di bawah ini:
RIWAYAT RINGKAS NABI MUHAMMAD SAW.
Di tulis oleh.:
Mr. Tanjung panyabungan
Winda Khadijah Ashareni
Yanna Silvia Ashareni puteri
Ahmad Fadly A T
Br batubara

No comments: